Om Jordal

Jordal er et kraftverk i Jordalselvi i Sogndal kommune som er ett av totalt 5 samtidig omsøkte småkraftverk rundt Fjærlandsfjorden. Jordalselvi ligger på vestsiden av Fjærlandsfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Jordal, ca. 10 km fra Mundal.

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 256
Lengde rørgate(m) 1664
Effekt (MW) 6,1
Produksjon (GWh/år) 24,8
Minstevannsføring sommer (l/s) 300
Minstevannsføring vinter (l/s) 60