Om Lidal

Lidal utnytter fallet i elvene Kvanndøla og Breiseteelvi. Kvanndøla og Breiseteelvi ligger på østsiden av Fjærlandsfjorden og har felles utløp ved grenda Lidal, 7-8 km sør for Mundal og på motsatt side av fjorden. Kraftverket er omsøkt med inntak i Kvanndøla og Breiseteelvi på kote 600 og med nedgravde rør ned til kraftstasjon i dagen med utløp i fjorden. Kraftverket vil etter omsøkt plan gi en årlig produksjon på rundt 23 GWh.

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 637
Lengde rørgate(m) 2850
Effekt (MW) 7,7
Produksjon (GWh/år) 22,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 140 (Kvanndøla) 60 (Breiseteelvi)
Minstevannsføring vinter (l/s) 30 (Kvanndøla) 15 (Breiseteelvi)