Om Midtun Kraftverk AS

Midtun Kraftverk AS ligger i Eivindvik i Sogn og Fjordane. Kraftverket hadde oppstart i 2013. Anlegget produserer 2 GWh. Inntaket er et sideinntak fra en inntaksdam som samler to elver. Dammen i den ene elven er en fyllingsdam med et overføringsrør til inntaksdammen.

FASE: DRIFT

Satt i drift 2013

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 111
Lengde rørgate(m) 670
Installert effekt (MW) 0,624
Produksjon (GWh/år) 2
Minstevannsføring sommer (l/s) 16
Minstevannsføring vinter (l/s) 16