FASE: DRIFT

Satt i drift mai 2012

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 203
Lengde rørgate(m) 1650
Effekt (MW) 1,6
Produksjon (GWh/år) 4,2
Minstevannsføring (l/s) 50