Nordbøåna kraftverk er et vannkraftverk i Nissedal kommune i Telemark.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 203 meter.

Installert effekt er 1,6 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 3,9 GWh.

FASE: DRIFT

Satt i drift mai 2012

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 203
Lengde rørgate(m) 1650
Effekt (MW) 1,6
Produksjon (GWh/år) 3,9
Minstevannsføring (l/s) 50