Om Skrovelfossen

Skrovelfossen ble vedtatt konsesjonsfritt av NVE 19. april 2013.

FASE: UTVIKLING

Konsesjonsdato: 19.04.2013

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 65
Lengde rørgate(m) 600
Effekt (MW) 1,0
Produksjon (GWh/år) 3,8
Minstevannsføring (l/s) 75