FASE: UTBYGGING

Fikk konsesjon av NVE 26. mars 2010

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 287
Lengde rørgate(m) 4420
Effekt (MW) 4,5
Produksjon (GWh/år) 19,9
Minstevannsføring sommer (l/s) 100
Minstevannsføring vinter (l/s) 110