Generator og Trafo er kommet i hus, Energi Teknikk holder nå på med huselektro.

Ved inntaksdammen er det fylt på med masser, dambu er ferdig utvendig og Coandaristene er nesten ferdig montert.

På rørgaten jobbes det nå med to arbeidslag og om lag halvparten av rørgaten er lagt.

FASE: UTBYGGING

Utbygging startet i 2019

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 287
Lengde rørgate(m) 4420
Effekt (MW) 4,5
Produksjon (GWh/år) 19,9
Minstevannsføring sommer (l/s) 100
Minstevannsføring vinter (l/s) 110