Om Storelva

NVE gir Clemens Kraft AS tillatelse til å bygge Storelva kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 17,4 GWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 820 husstander.

Utbygging av Storelva kraftverk vil være et bidrag til produksjon av fornybar energi. Kraftverket vil samtidig kunne gi inntekter til søker, grunneiere og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Storelva, med planlagt inntak ved kote 269 og kraftstasjon ved kote 45. NVE har fastsatt en minstevannføring på 270 liter i sekundet i sommersesongen og 140 liter i sekundet resten av året.

Med de fastsatte vilkårene mener NVE at fordelene ved en utbygging er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor tillatelse til bygging av Storelva kraftverk.

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 19. februar 2016

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 224
Lengde rørgate(m) 1050
Effekt (MW) 6,6
Produksjon (GWh/år) 17,4
Minstevannsføring sommer (l/s) 270
Minstevannsføring vinter (l/s) 140