Om Torvikelva

Torvikelva ble vedtatt konsesjonsfritt av NVE 21. januar 2015.

FASE: UTVIKLING

Konsesjonsfritak 21. januar 2015

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 180
Lengde rørgate(m) 730
Effekt (MW) 0,94
Produksjon (GWh/år) 2,4
Minstevannsføring (l/s) 23