Produksjon av strøm i Gudåa kraftverk

Siden torsdag 4. juni har det vært stabil produksjon av strøm i Gudåa kraftverk. Med en installert effekt på 4,7 MW og full drift siden torsdag, var samlet produksjon den 8.6 på 400 MWh.

Hovedkonklusjonen er at Gudåa kraftverk ser ut til å fungere som planlagt. Både vannveien og utstyret virker som det skal. Det gjenstår noe mindre kompletteringer og justeringer for å få et anlegg som er så driftsvennlig og effektivt som mulig, men vi er på saken.