Utarbeidelse

Så snart dere som grunneiere er blitt enige om å bygge, begynner vi arbeidet med en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I forbindelse med søknadsarbeidet blir det gjort en teknisk befaring og en miljøbefaring. Det er svært viktig å gjøre grundig arbeid med søknaden. Med godt forarbeid unngår du å få den i retur, noe som vil forsinke prosjektet.

Søknadsbehandling

NVE sjekker at søknaden inneholder den dokumentasjon som kreves. Dersom det er behov for supplerende opplysninger legges disse inn før endelig søknad sendes inn. NVE vil deretter fastsette en høringsfrist slik at involverte parter og interessenter kan komme med sine uttalelser.

Vedtak

Etter høringsfristens utløp sendes høringsuttalelsene til Clemens Kraft for gjennomsyn og eventuell kommentar. Deretter starter sluttbehandlingen av søknaden som leder fram til et endelig vedtak hos NVE.

Søknader hos NVE

Ved å klikke søknadsnavnet under vil du komme til søknaden hos NVE.