vossedalselvi kraft as

Stasjonsbygning stort sett ferdig på Vossedalselvi!

Stasjonsbygget er nå stort sett ferdig og generatoren er montert. Grøfta i lag med sprenging er kommet opp til inntaket og duktile rør er lagt og legging/sveising av PE-rør er godt i gang.

Grunnarbeidene på inntaket er utført og bygging av inntaket står for tur. Her har vi vært litt uheldig med mye nedbør i det siste som har gjort det vanskelig for oss. Vi skulle helst hatt all denne nedbøren etter at kraftverket var satt i drift!