Innlegg

Utbygging av Hellifossen kraftverk

Magnhild Roe er prosjektleder for Hellifossen kraftverk. Hun har møtt Brønnøysunds avis ved anleggsområdet for å se på fremdriften.

 

Les artikkelen her: Brønnøysund avis

 

Trykk på bildet for større tekst.

Clemens Kraft builds Terråk small-scale power plant in Nordland

Landowner Frithjof Plahte in Bindal has entered into an agreement with Clemens Kraft considering the construction of a small-scale power plant of 28.8 GWh.

The project is named Hellifossen Kraft AS, and CK is in the process of developing the project.
CK has started planning and submitted a plan change application to change the entry placement in August. It is currently unclear where the intake will be.  

Clemens Kraft bygger ut Terråk småkraftverk i Nordland

Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av småkraftverk på 28,8 GWh.

Prosjektet skal hete Hellifossen Kraft AS, og CK er godt i gang med utvikling av prosjektet.
CK er helt i oppstarten av planleggingen og sendte inn søknad om planendring for å endre inntaksplassering i august. Det er foreløpig uklart hvor inntaket blir.

 

Les artikkel om avgjørelsen til Frithjof Plahte her: http://www.smakraftforeninga.no/visartikkel.php?id=3521