Innlegg

Brekkefossen i Fjaler

Godt i gang på Brekkefossen!

Brekkefossen i FjalerDet gjenstår legging av ca 110 meter rørledning, som betyr at det er lagt ca 360 meter.

Det er laget ledevegg i elva for vann og betongarbeidene på inntak er påbegynt.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak er ferdig.

Betongarbeidet på stasjonen har kommet så langt at det er klart for montering av turbiner fra Energiteknikk. De er imidlertid en måned forsinket med sin leveranse.

Brekkefossen i Fjaler

Bygging av Brekkefossen kraftverk

Brekkefossen i Fjaler

Arbeidet med forskaling, armering og støping av maskinsaldekke i stasjonsbyggningen er gjort og legging av rør fra stasjon mot inntak er godt i gang.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak pågår også.

Brekkefossen i Fjaler

Legging av rør på Brekkefossen!

Ting skjer på Brekkefossen!

Traseen er sprengt ferdig nesten opp til inntaket, ca 40 meter gjenstår, og legging av rørgate er godt i gang.Brekkefossen i Fjaler

Plastringsarbeidet i elva pågår og støping av utløpskanalen er i gang.

Bygging av veien som skal gå opp til inntaket er nå nesten ferdig.

Detaljprosjekteringen av inntaket gjøres av Multiconsult og det gjenstår nå bare litt arbeid før dette er klart.

 

 

Brekkefossen i Fjaler

Framdrift på Brekkefossen!

Brekkefossen i Fjaler

bro for adkomstvei

Byggingen av Brekkefossen er godt i gang! Det bygges ny bro for adkomstveien til stasjonen og grave- og sprengningsarbeidene for rørgate er også påbegynt. Gravearbeider for stasjon og utløpskanal er også startet.

Så langt har alt gått etter planen.

Brekkefossen kraftverk i Fjaler

Byggingen av Brekkefossen kraftverk startet!

Mandag 10. oktober startet Clemens Kraft med byggingen av Brekkefossen kraftverk med arbeider i forbindelse med forsterkning av eksisterende bro over Storelva.

Maskinarbeid i marka startes opp så snart broen er forsterket og entreprenør på prosjektet er M K Myklebust Entreprenør AS

Kraftverket er planlagt å stå ferdig oktober 2017.