Innlegg

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa

 

 

Trollekraft is under construction

Startup is going according to plan

The power plant will be completed in November 2019 and will produce about 8 GWh per annum. MK Myklebust is the executive contractor.

The pictures from Brødrene Dahl show preparation of station and carved out pathways.

  Bilder fra Brødrene Dahl

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt.

Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør.

Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.

 

Bilde fra Brødrene Dahl

Clemens Kraftverk acquires Fjærland Kraft AS from Sognekraft and enters into a long term co-operation on operations and management of SSHPPs

Clemens Kraftverk AS, a company in the Clemens Kraft Group of companies, has signed an agreement with Sognekraft AS to acquire 6 small scale hydro power plants in Fjærlandsfjorden in the municipality of Sogndal. Total normal production from these plants is 125 GWh. This compares to the power consumption by more than 6000 homes. The power plants will be taken over with effective date December 31st, 2018.

At the same time, the parties have entered into a long term agreement on operations of hydropower plants in the region, whereby Sognekraft is going to operate these 6 SSHPPs.

  • We are very happy with this agreement, and the long term co-operation agreement with Sognekraft, CEO Børge Edvardsen Klingan of Clemens Kraft says . – Sognekraft and Clemens Kraft are both leading players in the industry, and the new agreement means an important industrial co-operation between the two companies –

After this acquisition, Clemens Kraft has an annual production of approximately 450 GWh from 35 power plants in operation. In addition, the company has 10 power plants under construction, and a number of projects due for further steps towards construction commencement.

Clemens Kraft has as an industrial target to produce minimum 600 GWh within the end of 2021. The company is a subsidiary of Opplysningsvesenets fond (Ovf), that owns 50.1% of the company. The Swiss CPV/CAP Pensionskasse Coop owns the remaining 49.9 % of the stock. Clemens Kraft has its main office in Oslo and is today among the largest owners and developers of SSHPPs in Norway.

  • I am very happy about this agreement with Clemens Kraft, where we in Sognekraft will operate the 6 power plants. We are looking forward to a long-term relationship with Clemens Kraft, including development and operation of power plants in the region, says Terje Bakke Nævdal, CEO of Sognekraft –

Sognekraft has its main operations within production, distribution and sale of power. Sognekraft has concession rights for the power grids in several municipalities in Indre Sogn. The company owns and operates hydro power plants with an annual production of 730 GWh, and markets approximately 700 GWh to end consumers. By the end of 2018, the Sognekraft Group has a staff of 113 persons. Sognekraft has an ambition to grow within production of renewable energy and will be working on several large development projects in the region for the years to come.

Contacts:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, CEO
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Phone +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, CEO
terje.naevdal@sognekraft.no
Phone +47 911 81 056

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018.

Samtidig har partene inngått en langsiktig avtale om drift av vannkraftverk i regionen, der Sognekraft skal stå for driften av disse 6 kraftverkene.

  • Vi er meget godt fornøyd med avtalen, og det langsiktige samarbeidet med Sognekraft, sier adm. dir. Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. – Sognekraft og Clemens Kraft er begge solide aktører i bransjen, og den nye avtalen innebærer et industrielt viktig samarbeid –

Etter dette oppkjøpet har Clemens Kraft en årlig produksjon på ca 450 GWh fra 35 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet 10 kraftverk under bygging og en rekke prosjekter under klargjøring for byggestart. Clemens Kraft har som målsetning å produsere minimum 600 GWh innen utgangen av 2021. Selskapet er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier de øvrige 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største eierne og utbyggerne av småkraftverk i Norge.

  • Jeg er svært glad for denne avtalen med Clemens Kraft, der vi i Sognekraft skal stå for driften av de seks kraftverkene. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Clemens Kraft, om utvikling og drift av kraftverk i regionen, sier Terje Bakke Nævdal, adm. dir. i Sognekraft –

Sognekraft har sin hovedvirksomhet innen produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har konsesjon for strømnettet i flere kommuner i indre Sogn. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med en årlig produksjon på 730 GWh, og selger ca 700 GWh til sluttkunder. Ved utgangen av 2018 jobber det 113 personer i Sognekraft-konsernet. Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av fornybar energi og har konkrete planer om flere store utbyggingsprosjekter i regionen de kommende årene.

Kontaktpersoner:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, adm. Dir.
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Telefon +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, adm.dir.
terje.naevdal@sognekraft.no
Telefon + 47 911 81 056

Clemens Kraft ready for construction start of the Tokagjelet hydropower plant

Tokagjelet hydropower plant

We are pleased to announce the commencemen of construction work at the Tokagjelet hydropower plant, which is the largest power plant in the Clemens Kraft portfolio so far. The 76 GWh production at Tokagjelet is key for the Company in order to reach the target of minimum 600 GWh of small hydro power production by 2021.

The project is located in Kvam Herad in Hordaland, with a waterway of 2050 meters to be drilled in the mountain using a TBM machine. The tunnel hole is scheduled for a diameter of 2.6 meters (Approx 8 feet).

The location of the hydropower plant is planned inside the mountain with two Pelton turbines totaling 27 MW capacity. The plant is estimated to produce approximately 76 GWh annually, which corresponds to a power consumption of approx. 3800 households. Production will be delivered on the 132 kV grid to BKK. Construction time is estimated at approx. 2 years.

 

About Clemens

Clemens Kraft is a subsidiary of Opplysningsvesenets fond. In 2017, the Swiss CPV / CAP Pensionskasse Coop purchased 49.9% of the shares in Clemens Kraft. The cooperation between Ovf and CPV implies a significant financial strengthening of the company, giving increased capacity to develop and increase its commitment to renewable energy. Clemens Kraft is currently one of the largest builders of small power plants in Norway.

Clemens Kraft was established to carry out small-scale hydro power development on the basis of properties owned by the fund. In recent years, the company has also acquired several small hydropower companies. Clemens Kraft currently has 28 small power plants in production, 11 power plants under construction and 12 projects under preparation for construction start.

 

Contact:

CEO at Clemens Kraft:
Børge Edvardsen Klingan, phone 916 39 906

Head of construction at Clemens Kraft:
Jan Terje Solhaug, phone 991 52 488

Clemens Kraft klar for byggestart av Tokagjelet Kraftverk

Tokagjelet Kraftverk
Vi er glade for å kunne starte opp byggearbeidene med Tokagjelet Kraftverk, som er det største kraftverket i porteføljen vår til nå. Tokagjelet er et viktig prosjekt som bidrar med nærmere 80 GWh i målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021.

Prosjektet er lokalisert i Kvam Herad i Hordaland.

Vannveien på 2050 meter vil bli boret i fjell med bruk av TBM maskin. Diameter på borehullet er 2,6 meter.

Kraftstasjon etableres i fjell med 2 Pelton turbiner på totalt 27 MW. Anlegget er estimert til å produsere ca. 76 GWh årlig, noe som tilsvarer et strømforbruk til ca. 3800 husstander. Produksjon skal videre leveres inn på 132 kV nettet til BKK.

Inntaksarrangement, vannveien, kraftstasjon, elektromekanisk utstyr, mv. blir levert som en totalentreprise fra Energiteknikk AS, med underleverandørene Hardanger Maskin AS, Kjosås Maskin AS og Brødrene Dahl. Bystøl er engasjert som rådgivende ingeniører.

Byggetida er estimert til ca. 2 år.

Teknisk data på anlegget:

  • Årlig kraftproduksjon er beregnet til ca. 76 GWh
  • Installert effekt er på 27 MW – 2 Pelton maskiner på 13,5 MW
  • Oppstart desember 18 – ferdigstillelse årsskiftet 20/21.

Om Clemens Kraft
Clemens Kraft er datterselskap av Opplysningsvesenets fond. I 2017 kjøpte sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop 49,9% av aksjene i Clemens Kraft. Samarbeidet mellom Ovf og CPV innebærer en vesentlig finansiell styrking av selskapet, og gir økt kapasitet til å utvikle og øke sitt engasjement innen fornybar energi. Clemens Kraft er i dag er blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Clemens Kraft ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De senere årene har selskapet også foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper. Clemens Kraft har i dag 28 småkraftverk i produksjon, 11 kraftverk under bygging og 12 prosjekter under klargjøring for byggestart.

 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør i Clemens Kraft:
Børge Edvardsen Klingan, telefon 916 39 906

Utbyggingsdirektør i Clemens Kraft:
Jan Terje Solhaug, telefon 991 52 488

Gudåa hydropower plant – Meråker

Pioneering technology enables long distances directional drilling.

Norhard reports on their Facebook page https://www.facebook.com/norhardas/ that «We have started the drilling of the upper part of the Gudå hydropower plant in beautiful surroundings at Meråker. The shaft should be drilled with a diameter of 1.2 meters over a 550 meter (1650 inches) distance.»

Watch the movie from riging and startup drilling made by Norhard. See also https://norhard.no/en/ for more information about Meråker and other projects they have in their portfolio.

Gudå kraftverk – Meråker

Gudå kraftverk – Meråker.Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter. Se film fra opprigging og oppstart boring.Del gjerne!

Posted by Norhard As on Thursday, November 1, 2018

 

 

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand.

Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.»

Se film fra opprigging og oppstart boring laget av Norhard. Se også https://norhard.no/ for mer info om Meråker og andre prosjekter de har.

Gudå kraftverk – Meråker

Gudå kraftverk – Meråker.Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter. Se film fra opprigging og oppstart boring.Del gjerne!

Posted by Norhard As on Thursday, November 1, 2018

 

 

Construction work at Søråni

Generator and Trafo is in place, Electric work is in progress as well.

The area at the entrance pond it is now filled and the intake-house is finished outside while the Coanda-intake are almost completed.

Two teams are now working on the pipeline and about half of the penstock is in place.