Innlegg

Produksjon av strøm i Gudåa kraftverk

Siden torsdag 4. juni har det vært stabil produksjon av strøm i Gudåa kraftverk. Med en installert effekt på 4,7 MW og full drift siden torsdag, var samlet produksjon den 8.6 på 400 MWh.

Hovedkonklusjonen er at Gudåa kraftverk ser ut til å fungere som planlagt. Både vannveien og utstyret virker som det skal. Det gjenstår noe mindre kompletteringer og justeringer for å få et anlegg som er så driftsvennlig og effektivt som mulig, men vi er på saken.

 

 

Vengåa is in operation

Vengåakraft Power Plant has completed all tests and the plant is running in accordance to plan.

Operations will be managed by staff from Clemens Kraft Drift. Vengåa Kraft is estimated to produce 11GWh per year.

 

 

Vengåa er i gang

Kraftverket på Vengåa har gjennomgått alle sluttester og er nå satt i produksjon.

Anlegget vil bli operert av Clemens Kraft Drift. Vengåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 11 GWh.