Innlegg

Clemens Kraft Drift søker driftsingeniør

Clemens KraftClemens Kraft er et av Norges ledende konsern innen utvikling, bygging og drift av småkraftverk. Selskapet er i sterk vekst og vil i løpet av 2021 ha 52 kraftverk i drift med en årlig produksjonskapasitet på over 700 GWh. For videre vekst har selskapet en større portefølje av kraftverk under utvikling. Selskapet har 17 faste medarbeidere, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Narvik, samt ansatte på Sunndal og i Mo i Rana. Clemens Kraft har solid økonomi og dype norske røtter. Vår majoritetseier (50,1%) er Opplysningsvesenets fond (OVF). De resterende 49,9% eies av CPV/CAP Pensionkasse Coop (CPV).

Clemens Kraft Drift søker nå nye medarbeidere som er nysgjerrige, kompetente og har et stort engasjement for å drifte en spennende portefølje av kraftverk.

For å styrke laget ytterligere søkes det om Driftsingeniør til Clemens Kraft Drift. Vår nye medarbeider har et stort engasjement for å drifte en stor portefølje av kraftverk, samt bidra til videre utvikling av selskapet.

Din rolle:

 • Sørge for at kraftverkene driftes i tråd med regelverk og myndighetskrav.
 • Planlegge og koordinere den operative driften.
 • Støtte til utbyggingsprosjektene i utbyggingsfasen og være med på å overta kraftverkene som er ferdig bygget.
 • Inngå og følge opp avtaler med samarbeidspartnere og leverandører.

Din profil:

 • Erfaring fra og interesse for drift av vannkraftverk.
 • Håndterer planlagte og uforutsette hendelser på en strukturert måte.
 • Relevant høyere utdannelse fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen elektrofag. Lang erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Resultatorientert, initiativrik og trives med langsiktig driftsarbeid.

For stillingen kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og en viktig rolle i et spennende selskap i vekst.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • En kultur preget av høy trivsel, tverrfaglig miljø og stå på vilje.
 • Kontorsted: Oslo eller Narvik.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Reisevirksomhet til kraftverkene må påregnes

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Søknadsfrist: Snarest og senest 17.februar 2020.

Spørsmål angående annonsen kan rettes til:
CEO Børge Edvardsen Klingan. Mobil: 916 39 906