Innlegg

Regjeringen melder at de ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Gode nyheter for vannkraftbransjen!
Europower-energi.no skriver:

«Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Ifølge ministeren har regjeringen lyttet til både kommuner og næring, og anerkjenner at utvalget har pekt på viktige problemstillinger i kraftverksbeskatningen. Etter at Kraftskatteutvalgets forslag ble lagt ut på høring med frist 1. januar har det kommet inn rundt 350 høringssvar, og regjeringen har altså kommet frem til at de ikke går videre med forslaget til endringer.

– Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Regjeringen har lagt vekt på forutsigbarhet, sier Sanner.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen. Utvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

Les saken her:

europower-energi.no

 

 

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. Her fra utvalgets fremleggelse av rapporten 30. september i fjor. Fra venstre: Jøril Mæland, Tarjei Havnes, Tone Kaarbø, utvalgsleder Per Sanderud, Benn Folkvord og Ragnhild Camilla Schreiner.
Foto fra Europower-energi.no av Fredrik Kveen.