Innlegg

Clemens Kraft kvalifiserer for mørk grønn obligasjon

CICERO gir en fornyet vurdering.

Som et uavhengig forskningsinstitutt, gir CICERO (Senter for Internasjonal Klima og Miljøforskning – Oslo) en fornyet mening om institusjonens rammeverk og veiledning for å vurdere og velge støtteberettigede prosjekter for grønne obligasjonsinvesteringer, og vurderer rammens robusthet når det gjelder å oppfylle institusjonenes miljømål.

CICERO finner at Clemens Kraft Green Bond Framework gir et solid rammeverk for klimavennlige investeringer. Inntekter vil finansiere fornybar energi og støtteberettigede prosjekter drives av elvekraftverk uten dam reservoarer.

Les hele rapporten fra CICERO her: Clemens Kraft kvalifiserer for mørk grønn obligasjon