Innlegg

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa

 

 

Clemens Kraft ready for construction start of the Tokagjelet hydropower plant

Tokagjelet hydropower plant

We are pleased to announce the commencemen of construction work at the Tokagjelet hydropower plant, which is the largest power plant in the Clemens Kraft portfolio so far. The 76 GWh production at Tokagjelet is key for the Company in order to reach the target of minimum 600 GWh of small hydro power production by 2021.

The project is located in Kvam Herad in Hordaland, with a waterway of 2050 meters to be drilled in the mountain using a TBM machine. The tunnel hole is scheduled for a diameter of 2.6 meters (Approx 8 feet).

The location of the hydropower plant is planned inside the mountain with two Pelton turbines totaling 27 MW capacity. The plant is estimated to produce approximately 76 GWh annually, which corresponds to a power consumption of approx. 3800 households. Production will be delivered on the 132 kV grid to BKK. Construction time is estimated at approx. 2 years.

 

About Clemens

Clemens Kraft is a subsidiary of Opplysningsvesenets fond. In 2017, the Swiss CPV / CAP Pensionskasse Coop purchased 49.9% of the shares in Clemens Kraft. The cooperation between Ovf and CPV implies a significant financial strengthening of the company, giving increased capacity to develop and increase its commitment to renewable energy. Clemens Kraft is currently one of the largest builders of small power plants in Norway.

Clemens Kraft was established to carry out small-scale hydro power development on the basis of properties owned by the fund. In recent years, the company has also acquired several small hydropower companies. Clemens Kraft currently has 28 small power plants in production, 11 power plants under construction and 12 projects under preparation for construction start.

 

Contact:

CEO at Clemens Kraft:
Børge Edvardsen Klingan, phone 916 39 906

Head of construction at Clemens Kraft:
Jan Terje Solhaug, phone 991 52 488

Gudåa hydropower plant – Meråker

Pioneering technology enables long distances directional drilling.

Norhard reports on their Facebook page https://www.facebook.com/norhardas/ that «We have started the drilling of the upper part of the Gudå hydropower plant in beautiful surroundings at Meråker. The shaft should be drilled with a diameter of 1.2 meters over a 550 meter (1650 inches) distance.»

Watch the movie from riging and startup drilling made by Norhard. See also https://norhard.no/en/ for more information about Meråker and other projects they have in their portfolio.

Gudå kraftverk – Meråker

Gudå kraftverk – Meråker.Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter. Se film fra opprigging og oppstart boring.Del gjerne!

Posted by Norhard As on Thursday, November 1, 2018

 

 

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand.

Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.»

Se film fra opprigging og oppstart boring laget av Norhard. Se også https://norhard.no/ for mer info om Meråker og andre prosjekter de har.

Gudå kraftverk – Meråker

Gudå kraftverk – Meråker.Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter. Se film fra opprigging og oppstart boring.Del gjerne!

Posted by Norhard As on Thursday, November 1, 2018

 

 

Gudåa i Meråker

Clemens Kraft har fått ny konsesjon

NVE gav Clemens Kraft konsesjon til å bygge Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord Trøndelag.

Kraftverket vil ha inntak på kote 355, og vil gå i tunell ned til kote 305. Kraftstasjonen vil være på kote 105.

For å ta vare på verdier knyttet til akvatisk miljø og landskap har NVE satt ett krav om minstevannføring på 170l/s i sommersesongen og 85 l/s resten av året.

Gudåa fikk først avslag fra NVE i 2010 på grunn av samlet belastning og konsesvenser for landskap og INON. På samme tid søkt andre prosjekter i området. Det var da søkt om inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 95 ved foten av Kvelvfossen. Søknaden ble endret til kortere vannvei, tunell øverste del og veiløst inntak.