Innlegg

Sleveåne i Odda

Kompliserte forhold på Sleveåne!

Denne svære saken (sandfang) skal monteres på rørgata 650 m inne i tunnelen! Den veier 10 tonn og skal dempe hastigheten på vannet så vi slipper stein ned i turbinen.

Ellers holder vi på å bore de siste hullene for injisering rundt sjakta ned i tunnelen. Disse hullene skal trykkprøves og godkjennes av Geolog før vi kan fylle disse med mørtel.

Sleveåne i Odda

På bildet ser vi en fjellklatrer som har fått ned fiberkabelen fra inntaket og ned til stasjonsområdet, klatring ca 1200m!

Sleveåne i Odda

Arbeid i tunnellen

Nå arbeides det bare i tunnelen 650 meter inne i fjellet!

Det jobbes med å føre opp et stålrørSleveåne i Odda 25 m opp i sjakten, for deretter å støpe røret fast. Høres enkelt ut, men er svært omfattende! De må pumpe betongen 25 meter opp i sjakten i flere omganger, deretter må de injisere fjellet rundt så det ikke blir lekkasje i fjellet og vi mister produksjon. Så skal det monteres en sandfang nede på rørgaten for å hindre at stein, som kan komme fra sjakten, går inn i turbinen.

Alt er  litt spesielt på Sleveåne, for det har et trykk på 75 bar på vannet. I springen hjemme har man 5 bar!

Sleveåne i Odda

Rørlegging på Sleveåne

 

Da er endelig arbeidet med rørlegging av tunnelen på Sleveåne kraftverk startet!Sleveåne i OddaSleveåne i Odda

Sleveåne kraftverk i Odda

Veiløst inntak på Sleveåne!

Dette er et veiløst inntak som det hele tiden må brukes helikopter for å få opp utstyr og folk!Sleveåne kraftverk i Odda

Boremaskinen som er på bildet har boret et 675 meter langt pilothull ned i tunnelen. Der skal de kople på ei 660 mm krone som de skal rømme helt tilbake til inntaket. Denne jobben utføres av Entreprenørservice AS.

Nede er det en sprengt ut fjellhall som turbin og generator skal stå i.  El-mek blir levert av Energiteknikk AS.

Bleikvassli Gruber har drevet inn en 650 meter lang tunnel som nå har truffet pilothullet som er boret ned fra inntaket.

Anlegget skal etter planen settes i drift våren 2017