Innlegg

Construction work at Kjeldalselva hydropower plant

The superstructure of the Kjeldalselva power plant is soon completed and the construction of the station building starts in February. Generator and turbine are scheduled to be installed in June.

A ductile pipe runs from the station and up to the tunnel. The tunnel is approximately 20% complete, 200 meters out of the total of 1000 meter tunneling has been completed.

Work at the intake is stopped for the winter, and it will start all over again in April.

The power plant is scheduled to have trial production as from autumn 2019.

 

 

Pictures from the construction work.

Byggearbeid på Kjeldalselva kraftverk

Stasjonsfundament til Kjeldalselva kraftverk er snart ferdig og overbygget starter opp i februar. Generator og turbin er planlagt å monteres inn i juni måned.

Rørgate er lagt fra stasjon og opp til tunnel. Tunnelen er ca 20% ferdig, 200 meter er drevet av totalt 1000 meter.

På inntaket er arbeidene stoppet for vinteren, dette starter opp igjen i april.

Kraftverket skal etter planen ha prøveproduksjon fra høst 2019.

 

Bilder fra byggearbeidet.