Innlegg

Clemens Kraft

Clemens Kraft vokser og ansetter

Clemens Kraft har 38 kraftverk i drift og 14 nye kraftverk under bygging. Fra august styrker selskapet seg på driftssiden med Tage Karlsen og Petter Skogvoll.

– Den store interessen for stillingene viser at Clemens Kraft har en sterk posisjon i markedet, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan. I løpet av 2021 kommer Clemens Kraft til å ha en egeneiet produksjonsportefølje på mer enn 700 GWh. Med nyansettelsene legger selskapet til rette for ytterligere vekst.

Børge Edvardsen Klingan er svært fornøyd med at Karlsen og Skogvoll har takket ja til stillingene.
– Begge har god formalkompetanse og de vil passe godt inn i selskapet og kulturen hos oss, påpeker Edvardsen Klingan. – Ansettelsene er i tråd med selskapets strategi, og er et resultat av at vi sammen lykkes med å realisere målene våre. Vekst i selskapets produksjon skaper forutsigbarhet, nye arbeidsplasser og grunnlag for videre satsing og konsolidering, fremholder Edvardsen Klingan.

Tage Karlsen kommer fra Nordkraft hvor han har hatt flere sentrale stillinger innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Han har blant annet vært administrerende direktør i Nordkraft Nett i 6 år. Karlsen har bred formell bakgrunn, bl.a. med en mastergrad innenfor vedlikehold.

Petter Skogvoll blir ny driftsingeniør i Clemens Kraft. Han kommer fra rollen som planlegger i Vesterålskraft Nett og har arbeidet med reinvesteringer og nye nettilknytninger. Skogvoll har mastergrad innenfor elkraft/elektronikk. Begge blir formelt ansatt i Clemens Kraft Drift.

 

For mer informasjon, kontakt
CEO Børge Edvardsen Klingan
Mob.: 916 39 906
E-post: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no

 

 

 

Clemens Kraft

Obligasjonsutstedelse i Clemens Kraft

Clemens Kraft låner i obligasjonsmarkedet

Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret NOK 150 millioner i et 5 års fastrente obligasjonslån. Kapitalen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, sikre finansiering av eksisterende og planlagte investeringer og for generelle finansieringsformål. Clemens Kraftverk har utstedt NOK 450 millioner i nye obligasjonslån hittil i 2018. Obligasjonslånene er tilrettelagt av Fearnley Securities og vil bli notert på Nordic ABM.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sølvberg,
CFO, Clemens Kraft

+47 952 34 978

 

Clemens Kraft

Obligasjonsutstedelse i Clemens Kraft

Clemens Kraft låner i obligasjonsmarkedet

Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret NOK 300 millioner i et 7 års fastrente obligasjonslån. Kapitalen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, sikre finansiering av eksisterende og planlagte investeringer og for generelle finansieringsformål. Lånet er tilrettelagt av Fearnley Securities og vil bli notert på Nordic ABM.

Clemens Kraft er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond, som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse (COOP) eier de øvrige 49,9% av aksjekapitalen. Clemens Kraft er en ledende aktør innen småkraftverk i Norge med fokusert vekst innen fornybar energi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sølvberg,
CFO, Clemens Kraft

+47 952 34 978