Innlegg

Clemens Kraft Drift søker driftsingeniør

Clemens KraftClemens Kraft er et av Norges ledende konsern innen utvikling, bygging og drift av småkraftverk. Selskapet er i sterk vekst og vil i løpet av 2021 ha 52 kraftverk i drift med en årlig produksjonskapasitet på over 700 GWh. For videre vekst har selskapet en større portefølje av kraftverk under utvikling. Selskapet har 17 faste medarbeidere, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Narvik, samt ansatte på Sunndal og i Mo i Rana. Clemens Kraft har solid økonomi og dype norske røtter. Vår majoritetseier (50,1%) er Opplysningsvesenets fond (OVF). De resterende 49,9% eies av CPV/CAP Pensionkasse Coop (CPV).

Clemens Kraft Drift søker nå nye medarbeidere som er nysgjerrige, kompetente og har et stort engasjement for å drifte en spennende portefølje av kraftverk.

For å styrke laget ytterligere søkes det om Driftsingeniør til Clemens Kraft Drift. Vår nye medarbeider har et stort engasjement for å drifte en stor portefølje av kraftverk, samt bidra til videre utvikling av selskapet.

Din rolle:

 • Sørge for at kraftverkene driftes i tråd med regelverk og myndighetskrav.
 • Planlegge og koordinere den operative driften.
 • Støtte til utbyggingsprosjektene i utbyggingsfasen og være med på å overta kraftverkene som er ferdig bygget.
 • Inngå og følge opp avtaler med samarbeidspartnere og leverandører.

Din profil:

 • Erfaring fra og interesse for drift av vannkraftverk.
 • Håndterer planlagte og uforutsette hendelser på en strukturert måte.
 • Relevant høyere utdannelse fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen elektrofag. Lang erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Resultatorientert, initiativrik og trives med langsiktig driftsarbeid.

For stillingen kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og en viktig rolle i et spennende selskap i vekst.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • En kultur preget av høy trivsel, tverrfaglig miljø og stå på vilje.
 • Kontorsted: Oslo eller Narvik.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Reisevirksomhet til kraftverkene må påregnes

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Søknadsfrist: Snarest og senest 17.februar 2020.

Spørsmål angående annonsen kan rettes til:
CEO Børge Edvardsen Klingan. Mobil: 916 39 906

Clemens Kraft Drift søker Driftsdirektør

Clemens KraftClemens Kraft er et av Norges ledende konsern innen utvikling, bygging og drift av småkraftverk. Selskapet er i sterk vekst og vil i løpet av 2021 ha 52 kraftverk i drift med en årlig produksjonskapasitet på over 700 GWh. For videre vekst har selskapet en større portefølje av kraftverk under utvikling. Selskapet har 17 faste medarbeidere, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Narvik, samt ansatte på Sunndal og i Mo i Rana. Clemens Kraft har solid økonomi og dype norske røtter. Vår majoritetseier (50,1%) er Opplysningsvesenets fond (OVF). De resterende 49,9% eies av CPV/CAP Pensionkasse Coop (CPV).

Clemens Kraft Drift søker nå nye medarbeidere som er nysgjerrige, kompetente og har et stort engasjement for å drifte en spennende portefølje av kraftverk.

Din rolle:

•Ansvarlig for drift av eksisterende og nye vannkraftverk.
•Utarbeide og følge opp driftsbudsjetter, samt sørge for effektiv og rasjonell drift.
•Sørge for at kraftverkene driftes med rett kompetanse og i tråd med gjeldende regelverk og myndighetskrav.
•Ivareta drift- og vedlikeholds forberedelser i byggeprosjektene.
•Støtte til utbyggingsprosjektene i utbyggingsfasen og være med å overta kraftverkene som er ferdig bygget.
•Inngå i konsernets ledergruppe og rapporterer til CEO.

Din profil:

•Handlekraftig leder med sterkt engasjement for medarbeider- og virksomhetsutvikling.
•Resultatorientert, strukturert, initiativrik og trives med langsiktig driftsarbeid.
•Erfaring fra og interesse for drift av vannkraftverk.
•Evne til å bygge gode og varige relasjoner/nettverk mot grunneiere, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.
•Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis innen elektrofag.
•Kvalifikasjon eller forutsettinger for å bli godkjent som driftsleder for høyspentanlegg med spenningsnivå opp til 136 kV.

For stillingen kan vi tilby:

•Faglige utfordringer og en viktig rolle i et spennende selskap i vekst.
•Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
•En kultur preget av høy trivsel, tverrfaglig miljø og stå på vilje.
•Kontorsted: Oslo eller Narvik.
•Konkurransedyktige betingelser.

Reisevirksomhet til kraftverkene må påregnes

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Søknadsfrist: Snarest og senest 17.februar 2020.

Spørsmål angående annonsen kan rettes til:
CEO Børge Edvardsen Klingan. Mobil: 916 39 906

Åpen søknad

I Clemens Kraft skal vi være faglig ledende innenfor utbygging av småkraftverk i Norge. Det betyr at vi til enhver tid skal ha de beste fagfolkene og tilstrekkelig kapasitet til å møte kundenes behov. Når vi lyser ut stillinger vil du finne dem her. Finner du ikke en stilling som passer for deg akkurat nå, skal du ikke fortvile. Mener du at Clemens Kraft er rette sted for deg, kan du sende oss en åpen søknad.