Innlegg

Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen.

«Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver NVE i rapporten.

På tilsynet deltok Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft AS, Einar Mar Johannesson fra Eide & Frilund AS og Katarina Eftevand fra NVE.

Vengåa kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober.

Vengåa kraftverk er et småkraftverk som vil produsere 11 GWh (gigawattimer) i året, som tilsvarer strøm til 550 boenheter.»

 

Se avisartikkelen til Åndalsnesavis her: Skryt fra NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»

 

 

 

 

 

 

Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

På Vengåkraft er vi godt i gang med rørgata. Vi har gode forhold å grav på, mye morenemasser, og lite fjell. I stasjonen holder vi på å støpe utløpskanalen for å fortsette med fundamentene.

Vengåa i Rauma

Vi begynner i disse dager og bore og sprenge for inntaket. Entreprenøren har lagt ca 500m med duktile rør, skal snart gå over til å legge GRP rør. De har ca 2400m rør og legge av DN 900.

 

 

Vengåa i Rauma

Rørlegging på Vengåa

Da er vi godt i gang med rørlegging av vannveien på Vengåa kraftverk, og det store lageret med rør er i ferd med å minke!

Vengåa i Rauma

Mye rør på Vengåa!

Vengåa er fremdeles litt i startgropen, men nå er det klart for å grave den 2 400 m vannveien og få bort noe av det voldsomme rørlageret som sees på bildet.

Vengåa kraftverk i Rauma

Byggestart på Vengåa!

På Vengåkraft har vi akkurat kommet i gang med anleggsarbeidene!

Vi har fått tegninger på rørtrase, og entreprenøren skal nå i gang med å ta ned skog i hele traseen.

Vi satser på å komme raskt i gang med grave og støpearbeider på stasjonen. Stasjonen skal romme en Pelton turbin og en generator.

Rørgata er ca 2600m lang, og det er en kombinasjon av GRP og duktile rør, dimensjon 900mm. Inntaket er en platedam.