Grytneselva i Nesset

Utbyggingen i Grytneselva

Til tross for mye nedbør og ustabilt vær er byggingen av Grytnes Kraftverk godt i gang. Kraftstasjonsbygget har fått tak, og i midten av september starter installasjonen av ELMEK. Vi har kommet omtrent halvveis i leggingen av rør, og i slutten av august starter boringen for rørgate.

Arbeidet på inntaket og dammen er også påbegynt, og overføringen av vann fra sidebekkene Godvikbekken og Brevikbekken over fjellet er også startet.

Planlagt oppstart av kraftverket vil være i januar/februar 2016.