Sleveåne kraftverk i Odda

Veiløst inntak på Sleveåne!

Dette er et veiløst inntak som det hele tiden må brukes helikopter for å få opp utstyr og folk!Sleveåne kraftverk i Odda

Boremaskinen som er på bildet har boret et 675 meter langt pilothull ned i tunnelen. Der skal de kople på ei 660 mm krone som de skal rømme helt tilbake til inntaket. Denne jobben utføres av Entreprenørservice AS.

Nede er det en sprengt ut fjellhall som turbin og generator skal stå i.  El-mek blir levert av Energiteknikk AS.

Bleikvassli Gruber har drevet inn en 650 meter lang tunnel som nå har truffet pilothullet som er boret ned fra inntaket.

Anlegget skal etter planen settes i drift våren 2017