Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen.

«Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver NVE i rapporten.

På tilsynet deltok Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft AS, Einar Mar Johannesson fra Eide & Frilund AS og Katarina Eftevand fra NVE.

Vengåa kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober.

Vengåa kraftverk er et småkraftverk som vil produsere 11 GWh (gigawattimer) i året, som tilsvarer strøm til 550 boenheter.»

 

Se avisartikkelen til Åndalsnesavis her: Skryt fra NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»