Nordic System Price : 0.1 NOK/kWh

Våre kraftverk: 40

Kraftverk under bygging: 10