Nordic System Price : 0.13 NOK/kWh

Våre kraftverk: 41

Kraftverk under bygging: 9