Nordic System Price : NAN NOK/KWh

Våre kraftverk: 52

Kraftverk under bygging: 0