Nordic System Price : 0.23 NOK/kWh

Våre kraftverk: 42

Kraftverk under bygging: 8