Nordic System Price : 2.21 NOK/KWh

Våre kraftverk: 51

Kraftverk under bygging: 0