Nordic System Price : 1.11 NOK/KWh

Våre kraftverk: 48

Kraftverk under bygging: 3