Nordic System Price : 0.85 NOK/KWh

Våre kraftverk: 45

Kraftverk under bygging: 6