Clemens Kraft

Vi søker konsernregnskapssjef

Vi søker en faglig sterk konsernregnskapssjef til Clemens Kraft. Selskapet er i sterk vekst og utvikling og med en kompleks juridisk struktur. Som konsernregnskapssjef vil du ha et bredt ansvarsområde inn mot regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Du vil være en viktig støtte for ledelsen og organisasjonen for øvrig.   Ansvar og oppgaver: Løpende drift i […]

Clemens Kraft

Vi søker business controller

På bakgrunn av forretningsmessig vekst søker vi etter en faglig sterk business controller. Rollen vil inneha et bredt ansvarsområde, stillingen vil være en viktig støtte for konsernledelsen, samt økonomifunksjonen og ledelsen i datterselskapene. Ansvar og oppgaver: Sikre korrekt og presis styringsinformasjon til ledelse og styre Controller-oppfølging av virksomheten Bidra til å analysere selskapets 45 aksjeselskaper og […]

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet. Arbeidet på inntaket er startet opp. Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil […]

Byggearbeid på Kjeldalselva kraftverk

Stasjonsfundament til Kjeldalselva kraftverk er snart ferdig og overbygget starter opp i februar. Generator og turbin er planlagt å monteres inn i juni måned. Rørgate er lagt fra stasjon og opp til tunnel. Tunnelen er ca 20% ferdig, 200 meter er drevet av totalt 1000 meter. På inntaket er arbeidene stoppet for vinteren, dette starter opp […]

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt. Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør. Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.  

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018. Samtidig har partene inngått en langsiktig […]