Nordic System Price : 1.6 NOK/KWh

Våre kraftverk: 52

Kraftverk under bygging: 0