Nordic System Price : 0.03 NOK/KWh

Våre kraftverk: 49

Kraftverk under bygging: 2