Nordic System Price : 0.42 NOK/KWh

Våre kraftverk: 52

Kraftverk under bygging: 0