Nordic System Price : 0.75 NOK/kWh

Våre kraftverk: 45

Kraftverk under bygging: 6