Kjeldalselva kraftverk er i drift!

Kjeldalselva kraftverk ligger vakkert til ved fjorden i Storfjord kommunen i Troms. Kraftverket har Lyngsalpene som nedslagsfelt med høye tinder opp mot 1 800 meter høyde.

Kraftverket nytter et fall på 233 meter fra inntaket oppe i Kjeldalselva ned til kraftstasjonen. Dette gir en årlig beregnet middelproduksjon på 12,7 GWh fra en peltonturbin med effekt på 5,1 MW. Vannveien består av 826 meter vannfylt tunnel og 446 meter trykkrør.

Det har vært en lang prosess på over 10 år fra konsesjon ble gitt til kraftverket nå endelig står ferdig. Kraftverket fikk konsesjon fra NVE i 2009, med byggestart høsten 2018.

Inntaket ligger bratt og ulendt til oppe i Kjeldalen. Det er ikke vei opp, så utstyr har blitt fløyet opp og personell har måtte gå til fots eller ved bruk av ski og truger, en liten times rolig gange fra kraftstasjonen.

Kraftverket står nå ferdig, med lite synlige inngrep i landskapet. Men man kan se kraftverket fra Europavei 6 når man kjører forbi Hatteng, kommunesenteret i Storfjord, innerst i Lyngenfjorden.