NVE gjev Bele Kraftverk DA løyve til å bygge Bele kraftverk i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på omlag 8 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 400 husstandar.

Kraftverket vil nytte eit fall på 377meter over omlag 1600 meter i Beleelva.

FASE: DRIFT

Satt i drift 2013

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 377
Lengde rørgate(m) 1600
Effekt (MW) 2,7
Produksjon (GWh/år) 8,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 90
Minstevannsføring vinter (l/s) 50