FASE: DRIFT

Satt i drift 2013

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 377
Lengde rørgate(m) 1600
Effekt (MW) 2,7
Produksjon (GWh/år) 8,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 90
Minstevannsføring vinter (l/s) 50