Om Bjåstad

Bjåstad kraftverk får vann fra Bjåstadelvi. Kraftverket utnytter et fall på 384 meter og produserer rundt 16 GWh i året.

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 384
Lengde rørgate(m) 1060
Effekt (MW) 5,2
Produksjon (GWh/år) 16,3
Minstevannsføring sommer (l/s) 250
Minstevannsføring vinter (l/s) 50