Om Graffer kraftverk.

NVE gjev løyve til å bygge Graffer kraftverk i Lom kommune i Oppland. Graffer kraftverk vil produsere om lag 8,7 GWh i eit medels år. Det svarar til straumbruken til om lag 435 husstandar.

Nordkraft Prosjekt AS står bak søknaden om å bygge kraftverket. NVE legg vekt på at ei utbygging av Graffer kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar.

Graffer kraftverk vil nytte eit fall på 210 meter i Vulu mellom inntaket på 720 moh. og kraftstasjon på 510 moh. Vassvegen på om lag 2100 meter er planlagd nedgraven på heile strekninga.

FASE: UTBYGGING

Startet utbygging i 2019

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 210
Lengde rørgate(m) 2100
Effekt (MW) 4,5
Produksjon (GWh/år) 8,7
Minstevannsføring vinter (l/s) 20
Minstevannsføring sommer (l/s) 100

DOKUMENTER