Om Grytneselva

NVE gir Nesset Kraft AS løyve til å byggje Grytneselva kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal, 26. september 2010. Nesset Kraft AS får løyve til å overføre Godvikbekken og Breivikbekken til inntaket i Grytneselva. Kraftverket vil gi ein årleg produksjon på 14,1 GWh.

Kraftverket vil nytte eit fall på om lag 592 m. Godvikbekken og Breivikbekken skal overførast i nedgravd rør til inntaket i Grytneselva. Av omsyn til biologisk mangfald og landskapet, har NVE fastsett ei minstevassføring frå inntaket i Grytneselva på 140 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 40 l/s resten av året. I Godvikbekken og Breivikbekken er det fastsett ei minstevassføring på 10 l/s i perioden 01.mai til 30.september. NVE vurderer utbygginga med dei spesifiserte avbøtande tiltaka til å vere akseptabel når det gjeld allmenne og private interesser.

Eier

Grytneselva kraftverk eies av Langfjordkraft AS.

Grytneselva i Nesset

Grytneselva kraftverk er satt i drift!

Offisiell åpning av Grytneselva kraftverk 14. juni 2016

Grytneselva i Nesset

Utbyggingen i Grytneselva

Byggingen av Grytneselva godt i gang.

FASE: DRIFT

I drift siden mars 2016

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 592
Lengde rørgate(m) 1490
Effekt (MW) 5,9
Produksjon (GWh/år) 14,1
Minstevannsføring sommer (l/s) 140
Minstevannsføring vinter (l/s) 40