FASE: DRIFT

Satt i drift 2007

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m)
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 1,4
Produksjon (GWh/år) 4,9
Minstevannsføring sommer (l/s) 65
Minstevannsføring vinter (l/s) 30