FASE: DRIFT

Satt i drift 2014

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 200
Lengde rørgate(m) 1200
Effekt (MW) 0,8
Produksjon (GWh/år) 2,4
Minstevannsføring (l/s) 9