Om Kvernfossen kraftverk.

NVE gjev Kvernfossen Kraft SUS løyve til å bygge Kvernfossen kraftverk i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 9 GWh i året, noko som svarar til straumbruken til 450 husstandar.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Kvernfossen kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar.

Kvernfossen kraftverk vil nytte eit fall på 26,5 m i Lølandselva mellom inntaket på 119,5 moh. og kraftstasjon på 93 moh. Vassvegen på om lag 600 m er planlagt nedgraven på heile strekninga mellom nordsida av Lølandselva og fylkesveg 63.

FASE: UTBYGGING

Startet utbygging i 2019

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 26,5
Lengde rørgate(m) 600
Effekt (MW) 1,9
Produksjon (GWh/år) 9,14
Minstevannsføring vinter (l/s) 600
Minstevannsføring sommer (l/s) 600

DOKUMENTER