FASE: DRIFT

Satt i drift august 2010

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 91
Lengde rørgate(m) 600
Effekt (MW) 1,24
Produksjon (GWh/år) 3,9
Minstevannsføring (l/s) 60