Om Litj-Hena

Litj-Hyna har sitt utspring i fjellområdet mellom Tydal og Gauldalen 558 moh og renner ut i Nea ca. 8 km vest for kommunesenteret i Tydal, Sør-Trøndelag 297 moh. Kraftverket skal etter planen produsere 13 millioner kilowattimer per år, nok til å forsyne ca. 650 husstander med strøm.

Desember 2011 ga NVE konsesjon til kraftverket, juni 2013 ble spaden satt i jorden, 15. juni ble Litj-Hyna satt i prøvedrift og 8. oktober 2014 ble kraftverket offisielt åpnet. Det har kostet ca. 60 millioner å bygge og sysselsatt 12-14 personer i et drøyt år 

Tverås Maskin og Transport fra Stjørdal har hatt hovedentreprise på prosjektet, og Eidem Elektro fra Selbu har stått for elektriske installasjoner. Ellers er det Rainpower Small Hydro som har hatt el.mekanisk leveranse (turbin/generator/app.-og kontrollanlegg). Kraftverket har en vertikal Peltonturbin.

Eier

Litj-Hena eies av Litj-Hena Kraftverk AS. Fakturaadresse Litj-Hena Kraftverk AS, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO

FASE: DRIFT

I drift fra juni 2014

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 261
Lengde rørgate(m) 2450
Effekt (MW) 4,8
Produksjon (GWh/år) 11,9
Minstevannsføring (l/s) sommer 260
Minstevannsføring (l/s) vinter 60