FASE: DRIFT

Satt i drift mars 2012

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 117
Lengde rørgate(m) 1200
Effekt (MW) 2,6
Produksjon (GWh/år) 7,8
Minstevannsføring sommer (l/s) 60
Minstevannsføring vinter (l/s) 25