FASE: DRIFT

Satt i drift august 2006

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 138
Lengde rørgate(m) 1650
Effekt (MW) 1,45
Produksjon (GWh/år) 5,7
Minstevannsføring (l/s) 22